tel: +48 81 756 55 20
pl en ru cs

Oferta

Osoba kontaktowa

Beata Piszel
kom. 603 038 099
beata.piszel@centro-chem.pl

Alicja Zawadowicz
kom. 607 050 642
alicja.zawadowicz@centro-chem.pl

Bożena Bartoszek
kom. 728 408 661
bozena.bartoszek@centro-chem.pl

Anna Pawliczuk
kom. 603 556 030
anna.pawliczuk@centro-chem.pl

 

Masło shea

Inne nazwy: brak

Identyfikator produktu Masło shea
Branże Kosmetyka, Surowce A-Z
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Oleje, tłuszcze, woski
Nr CAS 67701-30-8
Nr WE 266-948-4
Postać fizyczna Ciało stałe w formie pasty
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Charakterystyczny
Gęstość względna 0,86-0,93 g/cm3