tel: +48 817565520
pl en ru

Oferta

Laktoza

Inne nazwy: brak

Identyfikator produktu Laktoza
Branże Surowce A-Z, Przemysł spożywczy
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Węglowodany - sacharydy
Nr CAS 63-42-3
Nr WE 200-559-2
Wzór chemiczny C12H22O11
Masa molowa 342,3 g/mol
Postać fizyczna Biały lub prawie białe ciało stałe
Właściwości fizyczne i chemiczne
pH >6
Temperatura topnienia/krzepnięcia 225°C
Rozpuszczalność w wodzie Rozpuszczalna
Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach Słabo rozpuszczalna w alkoholu