tel: +48 81 756 55 20
pl en ru cs

Oferta

Osoba kontaktowa

Beata Piszel
kom. 603 038 099
beata.piszel@centro-chem.pl

Alicja Zawadowicz
kom. 607 050 642
alicja.zawadowicz@centro-chem.pl

Bożena Bartoszek
kom. 728 408 661
bozena.bartoszek@centro-chem.pl

Anna Pawliczuk
kom. 603 556 030
anna.pawliczuk@centro-chem.pl

 

Koncentrat perłowy

Inne nazwy: brak

Identyfikator produktu Koncentrat perłowy
Branże Kosmetyka, Surowce A-Z
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Pozostałe
Nr CAS 627-83-8, 68891-38-3, 61791-31-9, 56-81-5
Nr WE 211-014-3, 500-234-8, 263-163-9, 200-289-5
Postać fizyczna Gęsta ciecz koloru białego z perłowym połyskiem
Właściwości fizyczne i chemiczne
pH 10% roztworu wodnego 7-8,5
Rozpuszczalność w wodzie Rozpuszczalny