tel: +48 81 756 55 20
pl en ru cs

Oferta

Osoba kontaktowa

Beata Piszel
kom. 603 038 099
beata.piszel@centro-chem.pl

Alicja Zawadowicz
kom. 607 050 642
alicja.zawadowicz@centro-chem.pl

Bożena Bartoszek
kom. 728 408 661
bozena.bartoszek@centro-chem.pl

Anna Pawliczuk
kom. 603 556 030
anna.pawliczuk@centro-chem.pl

 

Kofeina

Inne nazwy: 1,3,7-trimetyxantyna

Identyfikator produktu Kofeina
Branże Kosmetyka, Surowce A-Z, Przemysł farmaceutyczny
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Pozostałe
Nr CAS 58-08-2
Nr WE 200-362-1
Wzór chemiczny C8H10N4O2
Masa molowa 194,19 g/mol
Postać fizyczna Krystaliczne ciało stałe koloru białego
Kod taryfy celnej 29393000
ADR UN1544
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Bez zapachu
Temperatura topnienia/krzepnięcia 235 - 239°C
Rozpuszczalność w wodzie Rozpuszczalny