tel: +48 81 756 55 20
pl en ru cs

Oferta

Osoba kontaktowa

Beata Piszel
kom. 603 038 099
beata.piszel@centro-chem.pl

Alicja Zawadowicz
kom. 607 050 642
alicja.zawadowicz@centro-chem.pl

Bożena Bartoszek
kom. 728 408 661
bozena.bartoszek@centro-chem.pl

Anna Pawliczuk
kom. 603 556 030
anna.pawliczuk@centro-chem.pl

 

Kamfora

Inne nazwy: brak

Identyfikator produktu Kamfora
Branże Kosmetyka, Surowce A-Z
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Oleje, tłuszcze, woski
Nr CAS 21368-68-3
Nr WE 244-350-4
Wzór chemiczny C10H16O
Masa molowa 152,23 g/mol
Postać fizyczna Ciało stałe koloru białego
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Aromatyczny
Temperatura topnienia/krzepnięcia 175°C
Temperatura wrzenia/zakres 204°C
Gęstość względna 0,992 g/cm3