tel: +48 817565520
pl en ru

Oferta

Osoba kontaktowa

Beata Piszel
tel. 81 756 55 07
fax: 81 756 55 08
kom. 603 038 099
beata.piszel@centro-chem.pl

Alicja Zawadowicz
tel. 81 751 09 78
fax: 81 756 55 10
kom. 607 050 642
alicja.zawadowicz@centro-chem.pl

Bożena Bartoszek
tel. 81 756 55 26
fax: 81 756 55 08
bozena.bartoszek@centro-chem.pl

Anna Pawliczuk
tel. 81 756 55 13
fax: 81 756 55 08
kom. 603 556 030
anna.pawliczuk@centro-chem.pl

 

Dihydroksyaceton

Inne nazwy: N,n-dimetyloformamid, dmf, dwumetyloamid kwasu mrówkowego

Identyfikator produktu Dihydroksyaceton
Branże Kosmetyka, Surowce A-Z, Przemysł farmaceutyczny
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Węglowodany - sacharydy
Nr CAS 96-26-4
Wzór chemiczny C3H6O3
Masa molowa 90,1 g/mol
Postać fizyczna Biały proszek
Kod taryfy celnej 29144090
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Charakterystyczny
pH 4-6
Temperatura topnienia/krzepnięcia 96,5°C
Temperatura wrzenia/zakres 188°C
Gęstość względna 1,52 g/cm3 (20°C)
Rozpuszczalność w wodzie 930 g/l (20°C)