tel: 81 756 55 20
pl en ru cs

Oferta

Osoba kontaktowa

Zespół Obsługi Klienta
+48 603 134 003
handel@centro-chem.pl

 

 

Dihydroksyaceton

Inne nazwy: N,n-dimetyloformamid, dmf, dwumetyloamid kwasu mrówkowego

Identyfikator produktu Dihydroksyaceton
Branże Kosmetyka, Surowce A-Z, Przemysł farmaceutyczny
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Węglowodany - sacharydy
Nr CAS 96-26-4
Wzór chemiczny C3H6O3
Masa molowa 90,1 g/mol
Postać fizyczna Biały proszek
Kod taryfy celnej 29144090
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Charakterystyczny
pH 4-6
Temperatura topnienia/krzepnięcia 96,5°C
Temperatura wrzenia/zakres 188°C
Gęstość względna 1,52 g/cm3 (20°C)
Rozpuszczalność w wodzie 930 g/l (20°C)