tel: +48 817565520
pl en ru

Oferta

Osoba kontaktowa

Anna Pawliczuk
tel. 81 756 55 13
fax: 81 756 55 10
kom. 603 556 030
anna.pawliczuk@centro-chem.pl

Katarzyna Kosienkowska
tel. 81 756 55 22
kom. 882 029 143
katarzyna.kosienkowska@centro-chem.pl

Iwona Szczypińska
tel. 81 756 55 02
fax: 81 756 55 10
kom. 607 809 722
iwona@centro-chem.pl

Beata Piszel
tel. 81 756 55 07
fax: 81 756 55 08
kom. 603 038 099
beata.piszel@centro-chem.pl

Alicja Zawadowicz
tel. 81 751 09 78
fax: 81 756 55 10
kom. 607 050 642
alicja.zawadowicz@centro-chem.pl

Joanna Kowalska
tel. 81 756 55 08
kom. 734 217 965
joanna.kowalska@centro-chem.pl

 

 

Cocoamide dea

Inne nazwy: N,n-dietanoloamid kwasów oleju kokosowego, dietanoloamid kwasów oleju kokosowego

Identyfikator produktu Cocoamide dea
Branże Chemia gospodarcza, Kosmetyka, Surowce A-Z
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Pozostałe
Nr WE 931-329-6
Postać fizyczna Jasnożółta ciecz
Właściwości fizyczne i chemiczne
pH Max 11 (20°C, 1% r-r wodny)
Temperatura topnienia/krzepnięcia 30°C / <10°C
Temperatura wrzenia/zakres >150°C (1000 hPa)
Gęstość względna 0,99-1,00 g/cm3 (20°C)
Rozpuszczalność w wodzie 15-30 mg/l (w 20ºC, ph=10)
Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach Rozpuszczalny w: izopropanolu, ksylenie, octanie etylu