tel: +48 81 756 55 20
pl en ru cs

Oferta

Osoba kontaktowa

Anna Pawliczuk
kom. 603 556 030
anna.pawliczuk@centro-chem.pl

Katarzyna Kosienkowska
kom. 882 029 143
katarzyna.kosienkowska@centro-chem.pl

Iwona Szczypińska
kom. 607 809 722
iwona@centro-chem.pl

Beata Piszel
kom. 603 038 099
beata.piszel@centro-chem.pl

Alicja Zawadowicz
kom. 607 050 642
alicja.zawadowicz@centro-chem.pl

Joanna Kowalska
kom. 734 217 965
joanna.kowalska@centro-chem.pl

 

 

Cholesterol

Inne nazwy: brak

Identyfikator produktu Cholesterol
Branże Chemia gospodarcza, Nawozy, Surowce A-Z, Ogrodnictwo, Przemysł farmaceutyczny, Chemia budowlana
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Pozostałe
Nr CAS 57-88-5
Nr WE 200-353-2
Wzór chemiczny C27H46O
Masa molowa 386,65 g/mol
Postać fizyczna Biały, krystaliczny proszek
Kod taryfy celnej 29061310
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Bez zapachu
Temperatura topnienia/krzepnięcia 147-150°C
Temperatura wrzenia/zakres ~359°C
Rozpuszczalność w wodzie Nierozpuszczalny