tel: +48 81 756 55 20
pl en ru cs

Oferta

Osoba kontaktowa

Alicja Zawadowicz
kom. 607 050 642
alicja.zawadowicz@centro-chem.pl

Jolanta Żmijan
kom. 601 361 549
jolanta@centro-chem.pl

Beata Piszel
kom. 603 038 099
beata.piszel@centro-chem.pl

Karolina Wojtyniak
kom. 608 552 575
karolina@centro-chem.pl

Chlorek miedzi roztwór 40%

Inne nazwy: brak

Identyfikator produktu Chlorek miedzi roztwór 40%
Branże Nawozy, Surowce A-Z, Ogrodnictwo
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Sole kwasu chlorowodorowego - chlorki, Związki miedzi, Związki chloru
Nr CAS 10125-13-0
Nr WE 231-210-2
Wzór chemiczny CuCl2
Masa molowa 134,45 g/mol
Postać fizyczna Ciecz o kolorze zielonym
ADR UN3264
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Bez zapachu
pH 0,5 – 2,0 (20ºC)
Gęstość względna 1,20 - 1,32 g/cm3 (20ºC)