tel: +48 81 756 55 20
pl en ru cs

Oferta

Osoba kontaktowa

Alicja Zawadowicz
kom. 607 050 642
alicja.zawadowicz@centro-chem.pl

Jolanta Żmijan
kom. 601 361 549
jolanta@centro-chem.pl

Beata Piszel
kom. 603 038 099
beata.piszel@centro-chem.pl

Karolina Wojtyniak
kom. 608 552 575
karolina@centro-chem.pl

Chlorek miedzi dwuwodny

Inne nazwy: brak

Identyfikator produktu Chlorek miedzi dwuwodny
Branże Nawozy, Surowce A-Z, Przemysł paszowy
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Sole kwasu chlorowodorowego - chlorki, Związki miedzi, Związki chloru
Nr CAS 10125-13-0
Nr WE 231-210-2
Wzór chemiczny CuCl2·2H2O
Masa molowa 134,45 g/mol
Postać fizyczna Krystaliczny proszek w kolorze zielono-niebieskim
Kod taryfy celnej 28273985
ADR UN2802
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Bez zapachu
pH 3-3,8
Temperatura topnienia/krzepnięcia ~100°C
Gęstość względna 3,39 g/cm3
Rozpuszczalność w wodzie 1150 g/l