tel: +48 81 756 55 20
pl en ru cs

Oferta

Osoba kontaktowa

Anna Pawliczuk
kom. 603 556 030
anna.pawliczuk@centro-chem.pl

Katarzyna Kosienkowska
kom. 882 029 143
katarzyna.kosienkowska@centro-chem.pl

Iwona Szczypińska
kom. 607 809 722
iwona@centro-chem.pl

Beata Piszel
kom. 603 038 099
beata.piszel@centro-chem.pl

Alicja Zawadowicz
kom. 607 050 642
alicja.zawadowicz@centro-chem.pl

Joanna Kowalska
kom. 734 217 965
joanna.kowalska@centro-chem.pl

 

 

Betaina kokosowa

Inne nazwy: brak

Identyfikator produktu Betaina kokosowa
Branże Chemia gospodarcza, Kosmetyka, Surowce A-Z
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Pozostałe
Nr WE 931-513-6
Postać fizyczna Ciecz o barwie słomkowej
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Charakterystyczny
pH 4,5-7,5 (20°C, 10% r-r wodny)
Temperatura topnienia/krzepnięcia < 0ºC
Temperatura wrzenia/zakres 100ºC (1000 hPa)
Gęstość względna 1,04-1,05 g/cm3 (20°C)
Rozpuszczalność w wodzie Łatwo rozpuszczalny
Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach Dobrze rozpuszczalny w etanolu i izopopanolu