tel: 81 756 55 20
pl en ru cs

Oferta

Osoba kontaktowa

Zespół Obsługi Klienta
+48 603 134 003
handel@centro-chem.pl

 

DLACZEGO WARTO ZAMAWIAĆ SUROWCE CHEMICZNE W CENTRO-CHEM?

1. Dostępność towaru
większość surowców chemicznych posiadamy od ręki

2. Szybka i bezpieczna dostawa
dzięki własnej flocie 15 aut ciężarowych

3. Sprawdzona jakość surowców chemicznych
ISO, GMP+, AEO, zgodność z REACH

4. Dogodne opakowanie i możliwość personalizacji etykiety
wybierz opakowanie, jakiego potrzebujesz

5. Ryzyko ograniczone do minimum
W pełni kontrolujemy łańcuch dostaw - dzięki własnej flocie, magazynom, składom celnym. Nasze doswiadczenie sięga 1998 roku. Współpracujemy z 2000 Klientami z 35 rynków globalnych. Posiadamy wysoki rating kredytowy - 3A1 wg agencji Dun & Bradstreet.

 

 

Betaina kokosowa

Inne nazwy: brak

Identyfikator produktu Betaina kokosowa
Branże Chemia gospodarcza, Kosmetyka, Surowce A-Z
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Pozostałe
Nr WE 931-513-6
Postać fizyczna Ciecz o barwie słomkowej
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Charakterystyczny
pH 4,5-7,5 (20°C, 10% r-r wodny)
Temperatura topnienia/krzepnięcia < 0ºC
Temperatura wrzenia/zakres 100ºC (1000 hPa)
Gęstość względna 1,04-1,05 g/cm3 (20°C)
Rozpuszczalność w wodzie Łatwo rozpuszczalny
Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach Dobrze rozpuszczalny w etanolu i izopopanolu