tel: +48 81 756 55 20
pl en ru cs

Oferta

Osoba kontaktowa

Beata Piszel
kom. 603 038 099
beata.piszel@centro-chem.pl

Alicja Zawadowicz
kom. 607 050 642
alicja.zawadowicz@centro-chem.pl

Bożena Bartoszek
kom. 728 408 661
bozena.bartoszek@centro-chem.pl

Anna Pawliczuk
kom. 603 556 030
anna.pawliczuk@centro-chem.pl

 

Beta karoten

Inne nazwy: Prowitamina witaminy A, E160a(II), b-karoten

Identyfikator produktu Beta karoten
Branże Kosmetyka, Surowce A-Z, Przemysł farmaceutyczny, Przemysł spożywczy, Przemysł paszowy
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Pozostałe
Nr CAS 7235-40-7
Nr WE 230-636-6
Wzór chemiczny C40H56
Masa molowa 536,85 g/mol
Postać fizyczna Proszek koloru czerwonego lub brązowego
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Charakterystyczny
Temperatura topnienia/krzepnięcia 178-179°C