tel: +48 817565520
pl en ru

Oferta

Osoba kontaktowa

Beata Piszel
tel. 81 756 55 07
fax: 81 756 55 08
kom. 603 038 099
beata.piszel@centro-chem.pl

Alicja Zawadowicz
tel. 81 751 09 78
fax: 81 756 55 10
kom. 607 050 642
alicja.zawadowicz@centro-chem.pl

Bożena Bartoszek
tel. 81 756 55 26
fax: 81 756 55 08
bozena.bartoszek@centro-chem.pl

Anna Pawliczuk
tel. 81 756 55 13
fax: 81 756 55 08
kom. 603 556 030
anna.pawliczuk@centro-chem.pl

 

Benzokaina

Inne nazwy: Anestezyna, ester kwasu p-aminobenzoesowego i etanolu

Identyfikator produktu Benzokaina
Branże Kosmetyka, Surowce A-Z, Przemysł farmaceutyczny
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Estry
Nr WE 202-303-5
Wzór chemiczny C9H11NO2
Masa molowa 165,2 g/mol
Postać fizyczna Biały krystaliczny proszek lub bezbarwne kryształy
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Bez zapachu
Gęstość względna 2,75 g/cm3
Rozpuszczalność w wodzie 1g/2500ml
Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach Nierozpuszczalny w tłuszczach, rozpuszczalny w etanolu, eterze i chloroformie
Inne właściwości fizyczne Anestetyk