tel: +48 81 756 55 20
pl en ru cs

Oferta

Osoba kontaktowa

Anna Pawliczuk
kom. 603 556 030
anna.pawliczuk@centro-chem.pl

Katarzyna Kosienkowska
kom. 882 029 143
katarzyna.kosienkowska@centro-chem.pl

Iwona Szczypińska
kom. 607 809 722
iwona@centro-chem.pl

Beata Piszel
kom. 603 038 099
beata.piszel@centro-chem.pl

Alicja Zawadowicz
kom. 607 050 642
alicja.zawadowicz@centro-chem.pl

Joanna Kowalska
kom. 734 217 965
joanna.kowalska@centro-chem.pl

 

 

Benzoesan sodu

Inne nazwy: E211, sól sodowa kwasu benzoesowego

Identyfikator produktu Benzoesan sodu
Branże Chemia gospodarcza, Kosmetyka, Surowce A-Z, Przemysł spożywczy, Przemysł paszowy
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Sole - inne, Związki sodu
Nr CAS 532-32-1
Nr WE 208-543-8
Wzór chemiczny C6H5COONa
Masa molowa 144,11 g/mol
Postać fizyczna Biały krystaliczny proszek lub granulki
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Bez zapachu
pH 9 (100 g/l H2O w 20°C)
Temperatura topnienia/krzepnięcia 410 – 430°C
Gęstość względna 1,44 g/cm3 (20°C)
Rozpuszczalność w wodzie 556 g/l (20°C)