tel: +48 81 756 55 20
pl en ru cs

Oferta

Osoba kontaktowa

Alicja Zawadowicz
kom. 607 050 642
alicja.zawadowicz@centro-chem.pl

Jolanta Żmijan
kom. 601 361 549
jolanta@centro-chem.pl

Beata Piszel
kom. 603 038 099
beata.piszel@centro-chem.pl

Karolina Wojtyniak
kom. 608 552 575
karolina@centro-chem.pl

Azotan wapnia roztwór

Inne nazwy: Saletra wapniowa roztwór

Identyfikator produktu Azotan wapnia roztwór
Branże Nawozy, Surowce A-Z, Ogrodnictwo
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Sole kwasu azotowego - azotany, Związki wapnia, Związki azotu
Nr CAS 10124-37-5
Nr WE 233-332-1
Wzór chemiczny Ca(NO3)2
Postać fizyczna Bezbarwna ciecz
ADR UN1454
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Charakterystyczny
pH 0-2 (45% r-r wodny)
Gęstość względna 1,45 g/cm3 (20ºC)
Rozpuszczalność w wodzie 818 g/l (20°C)