tel: +48 817565520
pl en ru cs

Oferta

Osoba kontaktowa

Alicja Zawadowicz
tel. 81 751 09 78
fax: 81 756 55 10
kom. 607 050 642
alicja.zawadowicz@centro-chem.pl

Jolanta Żmijan
tel. 81 759 60 07
kom. 601 361 549
jolanta@centro-chem.pl

Beata Piszel
tel. 81 756 55 07
fax: 81 756 55 08
kom. 603 038 099
beata.piszel@centro-chem.pl

Karolina Wojtyniak
tel. 81 756 55 22
fax: 81 756 55 08
kom. 608 552 575
karolina@centro-chem.pl

Azotan magnezu

Inne nazwy: Saletra magnezowa

Identyfikator produktu Azotan magnezu
Branże Nawozy, Surowce A-Z, Ogrodnictwo
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Sole kwasu azotowego - azotany, Związki magnezu, Związki azotu
Nr CAS 13446-18-9
Nr WE 233-826-7
Wzór chemiczny Mg(NO3)2·6H2O
Masa molowa 148,3 g/mol
Postać fizyczna Biały proszek lub bezbarwne kryształy
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Bez zapachu
pH 6-7 (5% r-r)
Temperatura wrzenia/zakres >100°C
Gęstość względna 0,95 g/cm (25ºC)
Rozpuszczalność w wodzie 225g/100g