tel: +48 81 756 55 20
pl en ru cs

Oferta

Osoba kontaktowa

Alicja Zawadowicz
kom. 607 050 642
alicja.zawadowicz@centro-chem.pl

Jolanta Żmijan
kom. 601 361 549
jolanta@centro-chem.pl

Beata Piszel
kom. 603 038 099
beata.piszel@centro-chem.pl

Karolina Wojtyniak
kom. 608 552 575
karolina@centro-chem.pl

Azotan magnezu

Inne nazwy: Saletra magnezowa

Identyfikator produktu Azotan magnezu
Branże Nawozy, Surowce A-Z, Ogrodnictwo
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Sole kwasu azotowego - azotany, Związki magnezu, Związki azotu
Nr CAS 13446-18-9
Nr WE 233-826-7
Wzór chemiczny Mg(NO3)2·6H2O
Masa molowa 148,3 g/mol
Postać fizyczna Biały proszek lub bezbarwne kryształy
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Bez zapachu
pH 6-7 (5% r-r)
Temperatura wrzenia/zakres >100°C
Gęstość względna 0,95 g/cm (25ºC)
Rozpuszczalność w wodzie 225g/100g

Azotan magnezu znany także pod nazwą saletra magnezowa jest nieorganicznym związkiem chemicznym z grupy azotanów. Występuje w bezbarwnej lub białej formie i jest bezwonnym proszkiem lub kryształem. Saletra jest techniczną nazwą azotanów używanych w gospodarce. Azotany to sól kwasu azotowego które rozpuszczają się w wodzie. Wyróżnia się kilka odmian saletry i w nich jest między innymi Saletra Magnezowa.

Saletra magnezowa doskonale rozpuszcza się w wodzie jak i w etanolu. Nie posiada metali ciężkich i substancji fitotoksycznych jednak jest silnym utleniaczem dlatego należy unikać kontaktu z materiałami łatwopalnymi, skórą oraz oczami.

Azotan Magnezu jest wykorzystywany w przemyśle rolniczym, chemicznym. W rolnictwie jako iż Saletra magnezowa jest między innymi łatwo dostępną formą magnezu dla roślin jest wykorzystywany do nawozów dla upraw szklarniowych a niekiedy jako środek osuszający. Nadaje się idealnie do fertygacji oraz nawożenia dolistego. W związku z możliwością mieszania saletry magnezowej z innymi nawozami rozpuszczalnymi może stanowić składnik kompleksowego programu nawożenia.

Azotan Magnezu spotkamy także w kosmetykach w związku z jego umiejętnością wiązania wilgoci a także zapobiega psuciu się produktu. Stosowany jest w produktach do włosów jako składnik pielęgnacyjny. Występuje także w jaskiniach i kopalniach jako produkt reakcji związków azotowych obecnych w guanie ze skałami bogatymi w magnez.


W przypadku kontaktu azotanu magnezu z oczami trzeba niezwłocznie przemyć je dużą ilością wody przez około 15 minut, w przypadku skóry należy zdjąć skażone ubrania oraz przemywać wodą skórę wodą z mydłem.