tel: +48 81 756 55 20
pl en ru cs

Oferta

Osoba kontaktowa

Beata Piszel
kom. 603 038 099
beata.piszel@centro-chem.pl

Alicja Zawadowicz
kom. 607 050 642
alicja.zawadowicz@centro-chem.pl

Bożena Bartoszek
kom. 728 408 661
bozena.bartoszek@centro-chem.pl

Anna Pawliczuk
kom. 603 556 030
anna.pawliczuk@centro-chem.pl

 

Alantoina

Inne nazwy: 5-ureidohydantoina

Identyfikator produktu Alantoina
Branże Kosmetyka, Surowce A-Z, Przemysł farmaceutyczny
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Pozostałe
Nr CAS 97-59-6
Nr WE 202-592-8
Wzór chemiczny C4H6N4O3
Postać fizyczna Krystaliczny proszek koloru białego
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Bezwonny
pH 4,5-6,5
Temperatura topnienia/krzepnięcia 226°C – 240°C
Gęstość względna 1,7 g/cm3 (25ºC)
Rozpuszczalność w wodzie 5,7g/l (25°C)