tel: +48 81 756 55 20
pl en ru cs

Nabídka

Kontaktní osoba

Paweł Żołędź
kom: +48 532 540 012
pawel.zoledz@centro-chem.pl

Kinga Dzwonnik
kom: +48 607 200 633
kinga@centro-chem.pl

Justyna Wójcik
kom: +48 603 134 003
justyna@centro-chem.pl

 

mocznik

Ostatní jména: nedostatek

ID produktu mocznik
Odvětví Domácí chemie, Hnojiva, Kosmetika, Suroviny A-Z, Lepidla, oleje, maziva, Zahradnictví, Farmaceutický průmysl, Krmivářský průmysl, Pryskyřice, plasty, polyuretany
Chemické suroviny Látky A-Z, Amidy
Č. CAS 57-13-6
Č. ES 200-315-5
Chemický vzorec (NH2)2CO
Molární hmotnost 60,05 g/mol
Kód celního sazebníku 310210
Fyzikální a chemické vlastnosti
pH 7 – 9.5 (10 % roztwór)
Bod tání / bod tuhnutí 133,3 (134)°C przy 1013hPa ( 0,1mPa), 150°C przy 300 mPa
Bod varu / rozmezí Substancja ulega rozkładowi przed osiągnięciem temperatury wrzenia
Relativní hustota 1.33 g/cm3 w 20°C (gwerder et al., 2009) 1,323 g/cm3 w 20°C
Rozpustnost ve vodě Rozpuszczalny