tel: +48 81 756 55 20
pl en ru cs

Politika jakosti

Politika jakosti

Politika jakosti hraje v působnosti firmy velmi důležitou roli. Abychom našim zákazníkům mohli zajistit suroviny a služby na nejvyšší úrovni, zavedli jsme Systémy managementu kvality ISO 9001: 2015. Certifikační společností je United Registrar of Systems Polska Sp. z o.o. (URS Polska)

Udržujíc a rozvíjejíc předpoklady politiky kvality Centro-Chem klade důraz na:

 • aktivní účast firemního týmu v realizaci politiky jakosti,
 • rozvíjení povědomí o politice jakosti mezi všemi zaměstnanci,
 • dohlížení a zlepšování probíhajících procesů,
 • neustálé sledování trhu a reagování na potřeby a propozice předkládané Zákazníky,
 • neustálé školení a zvyšování odborných kvalifikací zaměstnanců,
 • periodickou certifikaci implementovaných systémů
 • důkladné právní ověření všech surovin v souladu s nařízením REACH.

Důvěryhodnost našich úspěchů zaručují získané certifikáty a ocenění:

 • ISO 9001:2015,
 • Certyfikat Wiarygodności Biznesowej [Certifikát Obchodní Důvěryhodnosti] CWB, D&B,
 • Gazele Biznesu [Gazely Byznysu],
 • Skrzydła Biznesu [Křídla Byznysu],
 • Lídr Exportu na Východ.

Spokojenost se současnými úspěchy, ambice a ochota přijímat výzvy určují naši další působnost a stanovují nové cíle:

 • aktivní vyhledávání nových Dodavatelů a Zákazníků,
 • vytváření nových pracovních míst,
 • realizace objednávek shodně s požadavky Zákazníka,
 • včasná realizace služeb,
 • dobývání nových trhů a rozšiřování nabídky sortimentu,
 • spolupráce s Dodavateli, kteří garantují vysokou kvalitu nabízených surovin.

Důležitou otázkou je nařízení REACH (REGISTRATION, EVALUATION, AUTHORIZATION OF CHEMICALS (registrace, hodnocení, autorizace chemických látek), které zavazuje naši Firmu chovat se určitým způsobem. Ujišťujeme Vás, že všechny námi dodávané suroviny podléhají důkladné právní analýze.