tel: +48 81 756 55 20
pl en ru cs

Prekurzory výbušnin

Prekurzory výbušnin

Prekurzory výbušnin
Dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1148 ze dne 20. června 2019 o uvádění prekurzorů výbušnin na trh a jejich používání, každý hospodářský subjekt, který zpřístupňuje prekurzor výbušnin podléhající omezením jinému hospodářskému subjektu, informuje tento hospodářský subjekt o tom, že nabytí, zavedení, držení nebo použití tohoto prekurzoru výbušnin podléhajícího omezením běžnými uživateli podléhá zvláštnímu omezení uvedenému v čl. 5 odst. 1 a 3.

Hospodářský subjekt, který zpřístupňuje prekurzor výbušnin podléhající regulaci jinému hospodářskému subjektu, informuje tento hospodářský subjekt o tom, že nabytí, zavedení, držení nebo použití tohoto prekurzoru výbušniny podléhajícího regulaci běžnými uživateli podléhá ohlašovací povinnosti stanovené v čl. 9.

Upozorňujeme, že některé produkty dodávané společností Centro-Chem sp. z o.o. Sp.k., podléhají ustanovením Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1148 ze dne 20. června 2019 o uvádění na trh a používání prekurzorů výbušnin.

V souvislosti s výše uvedeným je vyžadováno Prohlášení kupujícího (přílohy níže), které umožní pokračování prodeje výrobků uvedených v Nařízení.