tel: +48 81 756 55 20
pl en ru cs

Informační doložka GDPR

Informační doložka GDPR

Tímto Vás informujeme, že zpracováváme Vaše osobní údaje.

Podrobnosti naleznete níže:

 

§ 1. Správce osobních údajů

Centro-Chem sp. z o.o. Sp.k. , se sídlem v Turce je Správcem Vašich osobních údajů.

§ 2. Inspektor ochrany osobních údajů

Správce osobních údajů jmenoval Inspektora pro ochranu osobních údajů, na kterého se lze v souvislosti s ochranou osobních údajů a uplatňováním práv obrátit na adrese: iod@centro-chem.pl nebo písemně na adrese našeho sídla: Turka 141B, 20-258 Lublin 62.

§ 3. Účely a základy zpracování

Osobní údaje zpracovává správce osobních údajů, jelikož je to nezbytné pro plnění smlouvy, dodání zboží/služeb nebo pro účely podávání nabídek a jednání ve fázi před uzavřením smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR).

§ 4. Kategorie údajů, které zpracováváme

Správce zpracovává pouze ty kategorie údajů, které jsou nezbytné k dosažení účelu stanoveného v bodě III. Správce údajů nevyužívá automatizované rozhodování ani profilování.

§ 5. Příjemci údajů

Vaše osobní údaje může správce zpřístupnit subdodavatelům, tedy subjektům, které poskytují služby v souvislosti s plněním dané smlouvy.

§ 6. Předávání údajů do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím

Správce osobních údajů nepředává osobní údaje mimo území Polska.

§ 7. Období uložení osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány do konce promlčecí doby pro případné nároky.

§ 8. Práva fyzických osob, jejichž údaje jsou zpracovávány

Osoba, jejíž osobní údaje jsou zpracovávány, má:

právo na přístup ke svým údajům a obdržení jejich kopii;
právo na korekci (opravu) svých údajů
právo na výmaz údajů, tzv. právo být zapomenut;
právo na omezení zpracování údajů;
právo podat stížnost u dozorového orgánu.