tel: +48 817565520
pl en ru

Oferta

Wodorowęglan amonu

Inne nazwy: Kwaśny węglan amonu

Identyfikator produktu Wodorowęglan amonu
Branże Surowce A-Z, Przemysł spożywczy
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Pozostałe
Nr CAS 1066-33-7
Nr WE 213-911-5
Wzór chemiczny NH4HCO3
Masa molowa 79,06 g/mol
Postać fizyczna Bezbarwny proszek
Kod taryfy celnej 28369917
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Lekki, amoniakalny
pH 8,3 (100g/l H2O w 20°C)
Gęstość względna 1,58 g/cm3
Rozpuszczalność w wodzie 17,8 g/l (20°C)