tel: +48 817565520
pl en ru

Oferta

Witamina B1

Inne nazwy: Monoazotan tiaminy

Identyfikator produktu Witamina B1
Branże Surowce A-Z, Przemysł spożywczy, Przemysł paszowy
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Pozostałe
Nr CAS 532-43-4
Nr WE 208-537-4
Wzór chemiczny C12H17N4OS
Masa molowa 327,36 g/mol
Postać fizyczna Biały, krystaliczny proszek
Kod taryfy celnej 29362200
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Słaby, charakterystyczny
Gęstość względna 0,28 g/ml