tel: +48 81 756 55 20
pl en ru cs

Oferta

Osoba kontaktowa

Iwona Szczypińska
kom. 607 809 722
iwona@centro-chem.pl

Joanna Kowalska
kom. 734 217 965
joanna.kowalska@centro-chem.pl

 

Węglan baru

Inne nazwy: brak

Identyfikator produktu Węglan baru
Branże Farby i lakiery, Surowce A-Z
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Sole kwasu węglowego - węglany, Związki węgla, Związki baru
Nr CAS 513-77-9
Nr WE 208-167-3
Numer indeksowy 056-003-00-2
Wzór chemiczny BaCO3
Masa molowa 197,34 g/mol
Postać fizyczna Ciało stałe barwy białej do kremowej
Kod taryfy celnej 25112000
ADR UN1564
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Bez zapachu
Temperatura topnienia/krzepnięcia 1300°C
Gęstość względna 4,28 g/cm3
Rozpuszczalność w wodzie 0,02 mg/l (20°C)
Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach Nie rozpuszcza się w większości rozpuszczalników organicznych.