tel: +48 817565520
pl en ru

Oferta

Osoba kontaktowa

Iwona Szczypińska
tel. 81 756 55 02
fax: 81 756 55 10
kom. 607 809 722
iwona@centro-chem.pl

Monika Zawadowicz
tel. 81 756 55 31
fax: 81 756 55 08
kom. 603 503 840
monika.zawadowicz@centro-chem.pl

Joanna Kowalska
tel. 81 756 55 08
kom. 734 217 965
joanna.kowalska@centro-chem.pl

 

Tlenek żelaza

Inne nazwy: brak

Identyfikator produktu Tlenek żelaza
Branże Farby i lakiery, Surowce A-Z, Szkło i ceramika
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Tlenki, Związki żelaza
Nr CAS 1309-37-1
Nr WE 215-168-2
Wzór chemiczny Fe2O3
Masa molowa 159,69 g/mol
Postać fizyczna Brunatne kryształy
Kod taryfy celnej 28211000
ADR UN1376
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Bez zapachu