tel: +48 817565520
pl en ru

Oferta

Tlenek miedzi

Inne nazwy: brak

Identyfikator produktu Tlenek miedzi
Branże Surowce A-Z, Szkło i ceramika
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Tlenki, Związki miedzi
Nr CAS 1317-38-0
Nr WE 215-269-1
Wzór chemiczny CuO
Postać fizyczna Czarny proszek
Kod taryfy celnej 28255000
ADR UN3077
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Bez zapachu
Temperatura topnienia/krzepnięcia 1326°C
Gęstość względna 6,31 g/cm3
Rozpuszczalność w wodzie 0,000394 g/l (ph6)