tel: 81 756 55 20
pl en ru cs

Oferta

Osoba kontaktowa

Zespół Obsługi Klienta
+48 603 134 003
handel@centro-chem.pl

Tlenek erbu

Inne nazwy: brak

Identyfikator produktu Tlenek erbu
Branże Surowce A-Z, Szkło i ceramika
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Tlenki, Związki erbu
Nr CAS 12061-16-4
Nr WE 235-045-7
Wzór chemiczny Er2O3
Masa molowa 382,52 g/mol
Postać fizyczna Ciało stałe koloru różowego
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Bez zapachu
Gęstość względna 8,64 g/cm3