tel: +48 817565520
pl en ru

Oferta

Szkło wodne potasowe

Inne nazwy: Sól potasowa kwasu krzemowego

Identyfikator produktu Szkło wodne potasowe
Branże Surowce A-Z, Chemia budowlana
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Związki potasu, Związki krzemu
Nr CAS 1312-76-1
Nr WE 215-199-1
Wzór chemiczny K2O·NO2Si
Postać fizyczna Ciecz w 20°C i 101,3 kPa, barwa biała, przeźroczysta lub półprzeźroczysta
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Bez zapachu
pH 11-13 (20°C)
Temperatura topnienia/krzepnięcia Temperatura mięknięcia 550-670°C , temperatura płynięcia 730-870°C
Temperatura wrzenia/zakres Czysty krzemian sodu topi się powyżej 300°C
Gęstość względna 1,25 – 1,60 g/cm3
Rozpuszczalność w wodzie Rozpuszczalny