tel: +48 81 756 55 20
pl en ru cs

Oferta

Osoba kontaktowa

Anna Pawliczuk
kom. 603 556 030
anna.pawliczuk@centro-chem.pl

Katarzyna Kosienkowska
kom. 882 029 143
katarzyna.kosienkowska@centro-chem.pl

Iwona Szczypińska
kom. 607 809 722
iwona@centro-chem.pl

Beata Piszel
kom. 603 038 099
beata.piszel@centro-chem.pl

Alicja Zawadowicz
kom. 607 050 642
alicja.zawadowicz@centro-chem.pl

Joanna Kowalska
kom. 734 217 965
joanna.kowalska@centro-chem.pl

 

 

Siarka olejowana

Inne nazwy: brak

Identyfikator produktu Siarka olejowana
Branże Chemia gospodarcza, Surowce A-Z
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Pozostałe
Nr CAS 7704-34-9
Nr WE 231-722-6
Wzór chemiczny S
Masa molowa 32,07 g/mol
Postać fizyczna Ciało stałe koloru żółtego
ADR UN1350
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Charakterystyczny
pH 6,8 (100g/l w 20°C)
Temperatura topnienia/krzepnięcia 90 – 100°C
Temperatura wrzenia/zakres 290°C
Gęstość względna 2,07 g/cm3 (20°C)
Rozpuszczalność w wodzie Nierozpuszczalny
Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach Rozpuszczalny w chloroformie, benzenie, dwusiarczku węgla, benzenie, toluenie