tel: +48 81 756 55 20
pl en ru cs

Oferta

Osoba kontaktowa

Iwona Szczypińska
kom. 607 809 722
iwona@centro-chem.pl

Joanna Kowalska
kom. 734 217 965
joanna.kowalska@centro-chem.pl

 

Siarczan niklu

Inne nazwy: brak

Identyfikator produktu Siarczan niklu
Branże Farby i lakiery, Surowce A-Z
Surowce chemiczne Sole kwasu siarkowego - siarczany, Związki niklu
Nr CAS 10101-97-0
Nr WE 7786-81-4
Numer indeksowy 028-009-00-5
Wzór chemiczny NiSO4·6H2O
Masa molowa 262,86 g/mol
Postać fizyczna Ciało stałe koloru jasnożółtego do zielonego
Kod taryfy celnej 28332400
ADR UN3077
Właściwości fizyczne i chemiczne
Temperatura topnienia/krzepnięcia 840°C
Gęstość względna 2,07 g/cm3
Rozpuszczalność w wodzie 293 g/l (forma bezwodna, 20°C)