tel: +48 817565520
pl en ru

Oferta

Octan amonu

Inne nazwy: brak

Identyfikator produktu Octan amonu
Branże Surowce A-Z, Przemysł spożywczy
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Sole - inne, Związki azotu
Nr CAS 631-61-8
Nr WE 211-162-9
Wzór chemiczny CH3COONH4
Masa molowa 77,08 g/mol
Postać fizyczna Bezbarwne kryształki
Kod taryfy celnej 29152900
Właściwości fizyczne i chemiczne
Gęstość względna 1,073 g/cm³ (20°C )
Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach Rozpuszczalny w etanolu