tel: +48 817565520
pl en ru

Oferta

Osoba kontaktowa

Anna Pawliczuk
tel. 81 756 55 13
fax: 81 756 55 10
kom. 603 556 030
anna.pawliczuk@centro-chem.pl

Katarzyna Kosienkowska
tel. 81 756 55 22
kom. 882 029 143
katarzyna.kosienkowska@centro-chem.pl

Iwona Szczypińska
tel. 81 756 55 02
fax: 81 756 55 10
kom. 607 809 722
iwona@centro-chem.pl

Beata Piszel
tel. 81 756 55 07
fax: 81 756 55 08
kom. 603 038 099
beata.piszel@centro-chem.pl

Alicja Zawadowicz
tel. 81 751 09 78
fax: 81 756 55 10
kom. 607 050 642
alicja.zawadowicz@centro-chem.pl

Joanna Kowalska
tel. 81 756 55 08
kom. 734 217 965
joanna.kowalska@centro-chem.pl

 

 

Nadwęglan sodu

Inne nazwy: brak

Identyfikator produktu Nadwęglan sodu
Branże Chemia gospodarcza, Surowce A-Z
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Sole - inne, Związki sodu
Nr CAS 15630-89-4
Nr WE 239-707-6
Wzór chemiczny Na2CO3•1,5 H2O2
Masa molowa 156,98 g/mol
Postać fizyczna Biały proszek
Kod taryfy celnej 28369990
Właściwości fizyczne i chemiczne
Gęstość względna 2,1 g/cm³
Rozpuszczalność w wodzie Rozpuszczalny