tel: +48 81 756 55 20
pl en ru cs

Oferta

Osoba kontaktowa

Anna Pawliczuk
kom. 603 556 030
anna.pawliczuk@centro-chem.pl

Katarzyna Kosienkowska
kom. 882 029 143
katarzyna.kosienkowska@centro-chem.pl

Iwona Szczypińska
kom. 607 809 722
iwona@centro-chem.pl

Beata Piszel
kom. 603 038 099
beata.piszel@centro-chem.pl

Alicja Zawadowicz
kom. 607 050 642
alicja.zawadowicz@centro-chem.pl

Joanna Kowalska
kom. 734 217 965
joanna.kowalska@centro-chem.pl

 

 

Nadboran sodu czterowodny

Inne nazwy: Nadboran sodu uwodniony

Identyfikator produktu Nadboran sodu czterowodny
Branże Chemia gospodarcza, Surowce A-Z
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Sole - inne, Związki sodu
Nr CAS 11138-47-9
Nr WE 234-390-0
Wzór chemiczny NaBO3•4H2O
Masa molowa 153,9 g/mol
Postać fizyczna Ciało stałe koloru białego
Kod taryfy celnej 28403000
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Bez zapachu
pH 10,1-10,4 (23 g/l roztwór wodny)
Temperatura topnienia/krzepnięcia 65°C
Gęstość względna 1,731 g/cm3
Rozpuszczalność w wodzie 23g/l (20°C )