tel: 81 756 55 20
pl en ru cs

Oferta

Osoba kontaktowa

Zespół Obsługi Klienta
+48 603 134 003
handel@centro-chem.pl

 

 

Metyloetyloketon

Inne nazwy: MEK, keton metylowo-etylowy, keton etylowometylowy, 2-butanon

Identyfikator produktu Metyloetyloketon
Branże Farby i lakiery, Chemia gospodarcza, Kosmetyka, Surowce A-Z, Przemysł farmaceutyczny
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Ketony
Nr CAS 78-93-3
Nr WE 201-159-0
Wzór chemiczny C4H8O
Masa molowa 72 g/mol
Postać fizyczna Bezbarwna ciecz
Kod taryfy celnej 2911411200
ADR UN1224
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Charakterystyczny
Temperatura wrzenia/zakres 79 - 162°C (1013 hPa)
Gęstość względna 0,804 - 0,806 g/cm3 (20°C)
Rozpuszczalność w wodzie ~270 g/l (20°C)