tel: +48 817565520
pl en ru

Oferta

Jodek potasu

Inne nazwy: brak

Identyfikator produktu Jodek potasu
Branże Surowce A-Z, Przemysł farmaceutyczny, Przemysł spożywczy
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Związki jodu
Nr CAS 7681-11-0
Nr WE 231-659-4
Wzór chemiczny KI
Masa molowa 166,01 g/mol
Postać fizyczna Ciało stałe, biały lub bezbarwny proszek
Kod taryfy celnej 28276000
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Delikatny
pH 7,0 -9,5 (5% roztwór)
Temperatura topnienia/krzepnięcia 681°C
Temperatura wrzenia/zakres 1323°C (101,3 kPa)
Rozpuszczalność w wodzie ~1429 g/l (25°C)