tel: +48 817565520
pl en ru

Oferta

Glukoza jednowodna

Inne nazwy: Dekstroza

Identyfikator produktu Glukoza jednowodna
Branże Surowce A-Z, Przemysł farmaceutyczny, Przemysł spożywczy, Przemysł paszowy
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Węglowodany - sacharydy
Nr CAS 5996-10-1
Nr WE 200-075-1
Wzór chemiczny C6H12O6·H2O
Masa molowa 198,17 g/mol
Postać fizyczna Biały proszek
Kod taryfy celnej 170230
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Typowy
Rozpuszczalność w wodzie Rozpuszczalny