tel: +48 81 756 55 20
pl en ru cs

Oferta

Osoba kontaktowa

Iwona Szczypińska
kom. 607 809 722
iwona@centro-chem.pl

Joanna Kowalska
kom. 734 217 965
joanna.kowalska@centro-chem.pl

 

Fosforan cynku

Inne nazwy: Fosforan cynku dwuwodny

Identyfikator produktu Fosforan cynku
Branże Farby i lakiery, Surowce A-Z
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Sole kwasu fosforowego - fosforany, Związki fosforu, Związki cynku
Nr CAS 7779-90-0
Nr WE 231-944-3
Wzór chemiczny Zn3( PO4)2•2H2O
Masa molowa 458,14 g/mol
Postać fizyczna Ciało stałe koloru białego
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Bez zapachu
pH 6,0-8,0 (20°C)
Temperatura topnienia/krzepnięcia 912°C
Rozpuszczalność w wodzie <0,1 % (20°C)