tel: +48 817565520
pl en ru

Oferta

Fluorokrzemian sodu

Inne nazwy: Heksafluorokrzmeian sodu, krzemofluorek sodowy

Identyfikator produktu Fluorokrzemian sodu
Branże Surowce A-Z, Szkło i ceramika
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Związki krzemu, Związki fluoru
Nr CAS 16893-85-9
Nr WE 240-934-8
Numer indeksowy 009-012-00-0
Wzór chemiczny Na2SiF6
Masa molowa 188,06 g/mol
Postać fizyczna Biały, krystaliczny proszek
Kod taryfy celnej 28269080
ADR UN2674
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Bez zapachu
pH 3,3 (r-r 6,5 g/l)
Rozpuszczalność w wodzie 0,652 g/100ml