tel: +48 817565520
pl en ru

Oferta

Acesulfam-k

Inne nazwy: Sól potasowa acesulfamu, E950

Identyfikator produktu Acesulfam-k
Branże Surowce A-Z, Przemysł farmaceutyczny, Przemysł spożywczy
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Pozostałe
Nr WE 259-715-3
Wzór chemiczny C4H5NO4S·K
Postać fizyczna Biały lub prawie biały, krystaliczny proszek lub bezbarwne kryształy
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Bez zapachu
pH 6,4 – 7,5 (20°C)
Gęstość względna 1,8557 g/cm3 (20,4ºC)
Rozpuszczalność w wodzie Rozpuszczalny
Inne właściwości fizyczne Wzmacniacz smaku i zapachu