tel: +48 81 756 55 20
pl en ru cs

Oferta

Osoba kontaktowa

Beata Piszel
kom. 603 038 099
beata.piszel@centro-chem.pl

Alicja Zawadowicz
kom. 607 050 642
alicja.zawadowicz@centro-chem.pl

Bożena Bartoszek
kom. 728 408 661
bozena.bartoszek@centro-chem.pl

Anna Pawliczuk
kom. 603 556 030
anna.pawliczuk@centro-chem.pl

 

Wosk carnauba

Inne nazwy: brak

Identyfikator produktu Wosk carnauba
Branże Kosmetyka, Surowce A-Z
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Oleje, tłuszcze, woski
Nr CAS 8015-86-9
Nr WE 232-399-4
Postać fizyczna Ciało stałe żółte do brązowego
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Charakterystyczny
Temperatura topnienia/krzepnięcia 78 - 88°C
Gęstość względna 0,99 – 1,0 g/cm (20°C)