tel: +48 817565520
pl en ru

Oferta

Osoba kontaktowa

Iwona Szczypińska
tel. 81 756 55 02
fax: 81 756 55 10
kom. 607 809 722
iwona@centro-chem.pl

Monika Zawadowicz
tel. 81 756 55 31
fax: 81 756 55 08
kom. 603 503 840
monika.zawadowicz@centro-chem.pl

Joanna Kowalska
tel. 81 756 55 08
kom. 734 217 965
joanna.kowalska@centro-chem.pl

 

Wodorotlenek potasu roztwór

Inne nazwy: Ług potasowy roztwór

Identyfikator produktu Wodorotlenek potasu roztwór
Branże Farby i lakiery, Chemia gospodarcza, Nawozy, Surowce A-Z
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Wodorotlenki, Związki potasu
Nr CAS 1310-58-3
Nr WE 215-181-3
Wzór chemiczny KOH
Masa molowa 55,11 g/mol
Postać fizyczna Biała ciecz
Kod taryfy celnej 28152000
ADR UN1814
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Bezwonny
pH 14 (20°C)
Temperatura topnienia/krzepnięcia 125°C (40%), 135°C (50%)
Gęstość względna 1,510 (20°C) (50% KOH)