tel: +48 817565520
pl en ru

Oferta

Osoba kontaktowa

Beata Piszel
tel. 81 756 55 07
fax: 81 756 55 08
kom. 603 038 099
beata.piszel@centro-chem.pl

Alicja Zawadowicz
tel. 81 751 09 78
fax: 81 756 55 10
kom. 607 050 642
alicja.zawadowicz@centro-chem.pl

Bożena Bartoszek
tel. 81 756 55 26
fax: 81 756 55 08
bozena.bartoszek@centro-chem.pl

Anna Pawliczuk
tel. 81 756 55 13
fax: 81 756 55 08
kom. 603 556 030
anna.pawliczuk@centro-chem.pl

 

Wodorotlenek glinu

Inne nazwy: brak

Identyfikator produktu Wodorotlenek glinu
Branże Kosmetyka, Surowce A-Z, Przemysł farmaceutyczny
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Wodorotlenki, Związki glinu
Nr CAS 21645-51-2
Nr WE 244-492-7
Wzór chemiczny AlH3O3
Masa molowa 78 g/mol
Postać fizyczna Biały, krystaliczny proszek
Kod taryfy celnej 28183000
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Bez zapachu
Temperatura topnienia/krzepnięcia 200-300°C
Gęstość względna 2,35 – 3,44 g/cm3