tel: +48 81 756 55 20
pl en ru cs

Oferta

Osoba kontaktowa

Alicja Zawadowicz
kom. 607 050 642
alicja.zawadowicz@centro-chem.pl

Jolanta Żmijan
kom. 601 361 549
jolanta@centro-chem.pl

Beata Piszel
kom. 603 038 099
beata.piszel@centro-chem.pl

Karolina Wojtyniak
kom. 608 552 575
karolina@centro-chem.pl

Wersenian pięciosodowy roztwór 40%

Inne nazwy: Kwas dietylenotriaminopentaoctowy, sól pentasodowa

Identyfikator produktu Wersenian pięciosodowy roztwór 40%
Branże Nawozy, Surowce A-Z
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Sole kwasu wersenowego - werseniany, Związki sodu
Nr CAS 140-01-2
Nr WE 205-391-3
Wzór chemiczny C14H23N3O10
Postać fizyczna Ciecz bezbarwna do żółtego
Kod taryfy celnej 29224985
ADR UN3267
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Bez zapachu
pH 11,0 - 11,8 (1% r-r)
Temperatura topnienia/krzepnięcia -28°C
Temperatura wrzenia/zakres 106°C
Gęstość względna 1,3 (25°C / 25°C)
Rozpuszczalność w wodzie Rozpuszczalny