tel: +48 817565520
pl en ru cs

Oferta

Osoba kontaktowa

Anna Pawliczuk
tel. 81 756 55 13
fax: 81 756 55 10
kom. 603 556 030
anna.pawliczuk@centro-chem.pl

Katarzyna Kosienkowska
tel. 81 756 55 22
kom. 882 029 143
katarzyna.kosienkowska@centro-chem.pl

Iwona Szczypińska
tel. 81 756 55 02
fax: 81 756 55 10
kom. 607 809 722
iwona@centro-chem.pl

Beata Piszel
tel. 81 756 55 07
fax: 81 756 55 08
kom. 603 038 099
beata.piszel@centro-chem.pl

Alicja Zawadowicz
tel. 81 751 09 78
fax: 81 756 55 10
kom. 607 050 642
alicja.zawadowicz@centro-chem.pl

Joanna Kowalska
tel. 81 756 55 08
kom. 734 217 965
joanna.kowalska@centro-chem.pl

 

 

Wersenian czterosodowy stały

Inne nazwy: Sól czterosodowa kwasu etylenodiaminotetraoctowego – edta

Identyfikator produktu Wersenian czterosodowy stały
Branże Chemia gospodarcza, Nawozy, Kosmetyka, Surowce A-Z, Przemysł farmaceutyczny
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Sole kwasu wersenowego - werseniany, Związki sodu
Nr CAS 64-02-8
Nr WE 200-573-9
Numer indeksowy 607-428-00-2
Wzór chemiczny C10H12N2O8Na4
Masa molowa 380,2 g/mol
Postać fizyczna Ciało stałe koloru białego
Kod taryfy celnej 29224985
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Bez zapachu
pH 10,5 – 11,5 (1% roztwór, 20°C )
Gęstość względna 670 kg/m3
Rozpuszczalność w wodzie 500 g/l