tel: +48 81 756 55 20
pl en ru cs

Oferta

Osoba kontaktowa

Anna Pawliczuk
kom. 603 556 030
anna.pawliczuk@centro-chem.pl

Katarzyna Kosienkowska
kom. 882 029 143
katarzyna.kosienkowska@centro-chem.pl

Iwona Szczypińska
kom. 607 809 722
iwona@centro-chem.pl

Beata Piszel
kom. 603 038 099
beata.piszel@centro-chem.pl

Alicja Zawadowicz
kom. 607 050 642
alicja.zawadowicz@centro-chem.pl

Joanna Kowalska
kom. 734 217 965
joanna.kowalska@centro-chem.pl

 

 

Węglan sodu

Inne nazwy: Soda kalcynowana

Identyfikator produktu Węglan sodu
Branże Chemia gospodarcza, Surowce A-Z, Szkło i ceramika
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Sole kwasu węglowego - węglany, Związki węgla, Związki sodu
Nr CAS 497-19-8
Nr WE 207-838-8
Wzór chemiczny Na2CO3
Masa molowa 105,99 g/mol
Postać fizyczna Ciało stałe koloru białego do lekko brunatnego
Kod taryfy celnej 28362000
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Dopuszczalny lekki zapach amoniaku
pH 11,5 (1 % roztwór wodny, 20°C)
Temperatura topnienia/krzepnięcia 851°C
Gęstość względna 2,52-2,53 g/cm3 (20°C)
Rozpuszczalność w wodzie 212,5g/l (20°C)
Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach Nie rozpuszcza się w większości rozpuszczalników organicznych