tel: +48 817565520
pl en ru

Oferta

Węglan potasu

Inne nazwy: brak

Identyfikator produktu Węglan potasu
Branże Surowce A-Z, Szkło i ceramika, Ogrodnictwo
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Sole kwasu węglowego - węglany, Związki węgla, Związki potasu
Nr CAS 584-08-7
Nr WE 209-529-3
Wzór chemiczny K2CO3
Masa molowa 138,21 g/mol
Postać fizyczna Ciało stałe koloru białego
Kod taryfy celnej 28364000
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Bez zapachu
pH 11,5 – 12,5 (50 g/l H2O, 25°C)
Temperatura topnienia/krzepnięcia 891°C
Gęstość względna 2270 – 2430 kg/m3
Rozpuszczalność w wodzie 110 g/l (20°C)