tel: +48 81 756 55 20
pl en ru cs

Oferta

Osoba kontaktowa

Iwona Szczypińska
kom. 607 809 722
iwona@centro-chem.pl

Joanna Kowalska
kom. 734 217 965
joanna.kowalska@centro-chem.pl

 

Węglan magnezu

Inne nazwy: brak

Identyfikator produktu Węglan magnezu
Branże Farby i lakiery, Surowce A-Z, Przemysł farmaceutyczny
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Sole kwasu węglowego - węglany, Związki węgla, Związki magnezu
Nr CAS 546-93-0
Nr WE 208-915-9
Wzór chemiczny MgCO3
Postać fizyczna Ciało stałe koloru białego
Kod taryfy celnej 28369911
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Bez zapachu
pH Ok.10 (roztwór 10 %)
Temperatura topnienia/krzepnięcia 850°C (rozkład)
Gęstość względna 2,16 g/cm3
Rozpuszczalność w wodzie Ok. 1 g w 100 g