tel: +48 817565520
pl en ru

Oferta

Węglan litu

Inne nazwy: brak

Identyfikator produktu Węglan litu
Branże Surowce A-Z, Chemia budowlana
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Sole kwasu węglowego - węglany, Związki węgla, Związki litu
Nr CAS 554-13-2
Nr WE 209-062-5
Wzór chemiczny Li2CO3
Masa molowa 73,89 g/mol
Postać fizyczna Ciało stałe koloru białego
Kod taryfy celnej 28369100
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Bez zapachu
Temperatura topnienia/krzepnięcia 720°C
Gęstość względna 2,1 g/cm3 (20°C)
Rozpuszczalność w wodzie 8,4 g/l (20°C)