tel: +48 817565520
pl en ru

Oferta

Wapno hydratyzowane

Inne nazwy: Wodorotlenek wapnia, uwodnione wapno, wapno gaszone, wodorotlenek wapnia, wapno budowlane, wapno tłuste, wapno chemiczne, wapno wykonczeniowe, wapno masona, diwodorotlenek wapnia, wapno, woda wapienna.

Identyfikator produktu Wapno hydratyzowane
Branże Surowce A-Z, Szkło i ceramika
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Związki wapnia
Nr CAS 1305-62-0
Nr WE 215-137-3
Wzór chemiczny Ca(OH)2
Masa molowa 74,09 g/mol
Postać fizyczna Proszek koloru białego do beżowego
Kod taryfy celnej 25222000
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Bez zapachu
pH 12,4 (20°C roztwór nasycony)
Temperatura topnienia/krzepnięcia > 450°C
Gęstość względna 2,24 g/cm3