tel: +48 817565520
pl en ru

Oferta

Osoba kontaktowa

Anna Pawliczuk
tel. 81 756 55 13
fax: 81 756 55 10
kom. 603 556 030
anna.pawliczuk@centro-chem.pl

Katarzyna Kosienkowska
tel. 81 756 55 22
kom. 882 029 143
katarzyna.kosienkowska@centro-chem.pl

Iwona Szczypińska
tel. 81 756 55 02
fax: 81 756 55 10
kom. 607 809 722
iwona@centro-chem.pl

Beata Piszel
tel. 81 756 55 07
fax: 81 756 55 08
kom. 603 038 099
beata.piszel@centro-chem.pl

Alicja Zawadowicz
tel. 81 751 09 78
fax: 81 756 55 10
kom. 607 050 642
alicja.zawadowicz@centro-chem.pl

Joanna Kowalska
tel. 81 756 55 08
kom. 734 217 965
joanna.kowalska@centro-chem.pl

 

 

Wapno chlorowane

Inne nazwy: Chloran wapnia, podchloryn wapnia, wapno bielące, chlorek bielący

Identyfikator produktu Wapno chlorowane
Branże Chemia gospodarcza, Surowce A-Z
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Sole - inne, Związki chloru
Nr CAS 7778-54-3
Nr WE 231-908-7
Wzór chemiczny Ca(ClO)2
Postać fizyczna Ciało stałe koloru białego do szarego
Kod taryfy celnej 28281000
ADR UN2208
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Charakterystyczny, chlorowy
pH 11
Temperatura topnienia/krzepnięcia 100°C
Temperatura wrzenia/zakres 177°C
Gęstość względna 0,65 g/cm3
Rozpuszczalność w wodzie 200 g/cm3 (20°C) z rozkładem