tel: 81 756 55 20
pl en ru cs

Oferta

Osoba kontaktowa

Zespół Obsługi Klienta
+48 603 134 003
handel@centro-chem.pl

 

 

 

Wapno chlorowane

Inne nazwy: Chloran wapnia, podchloryn wapnia, wapno bielące, chlorek bielący

Identyfikator produktu Wapno chlorowane
Branże Chemia gospodarcza, Surowce A-Z
Surowce chemiczne Substancje A-Z, Sole - inne, Związki chloru
Nr CAS 7778-54-3
Nr WE 231-908-7
Wzór chemiczny Ca(ClO)2
Postać fizyczna Ciało stałe koloru białego do szarego
Kod taryfy celnej 28281000
ADR UN2208
Właściwości fizyczne i chemiczne
Zapach Charakterystyczny, chlorowy
pH 11
Temperatura topnienia/krzepnięcia 100°C
Temperatura wrzenia/zakres 177°C
Gęstość względna 0,65 g/cm3
Rozpuszczalność w wodzie 200 g/cm3 (20°C) z rozkładem